Bộ Đồ Thờ Bằng Đồng Lư Đồng Đúc Nổi Song Long Cao 55cm

16.650.000

  • Đỉnh đồng cao 55cm – 2 cn
  • Đôi nến cao 46cm
  • Đôi lọ hoa cao 30cm
  • 2 mâm bồng đường kính 30cm
  • 1 bát hương 18cm
  • 2 bát hương đường kính 16cm