Bộ Đồ Thờ 8 Món Hàng 2 Công Nghệ

15.500.000 14.000.000

  • Bộ tam sự đỉnh rồng cao 55 cm
  • Đôi hạc thờ cao 55 cm