Bồ đồ thờ 8 món đỉnh đồng có đúc nổi song long chầu nguyệt – Màu 2 công nghệ

13.650.000

  1. Đỉnh đồng cao 50 cm mặt trước có đúc nổi hình song long chầu nguyệt
  2. Đôi hạc thờ cao 55 cm
  3. Đôi ống hương bằng đồng màu giả cổ
  4. Một mâm bồng đường kính 32 cm
  5. Hai Khay chén 5
Mã: BO-13 Danh mục: