Bộ Đồ Thờ 11 Món Bằng Đồng – Màu 2 Công Nghệ

16.000.000

Đỉnh đồng cao 50 cm
Nến thờ cao 43 cm

Mã: BO-02 Danh mục: