Bình ( ấm ) đựng rượu bằng đồng vàng

550.000

Cao 20 cm

Khối lượng: 0.9 kg