Bình ( ấm ) đựng rượu bằng đồng vàng – Màu giả cổ

600.000

Kích thước: cao 20 cm

Khối lượng: 0.9 kg