Bình (Ấm) Đựng Rượu Bằng Đồng Vàng – Hàng 2 Công Nghệ

650.000

Cao 20 cm

Khối lượng: 0.9 kg