Bình ( ấm ) đựng rượu bằng đồng vàng

550.000

  • Cao 20 cm
  • Khối lượng: 0.9 kg