Tượng Chúa Bằng Đồng

Hiển thị kết quả duy nhất

Tượng Chúa Giêsu bằng đồng là một loại tượng thờ phổ biến trong các nhà thờ Công giáo. Tượng thường được đúc từ đồng nguyên chất, có kích thước và hình dáng đa dạng, thể hiện các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của Chúa Giêsu.

Tượng Chúa Giêsu bằng đồng thường được đặt ở vị trí trang trọng trong nhà thờ, như bàn thờ chính, gian chính điện, hoặc các gian phụ. Tượng cũng có thể được đặt trong các gia đình Công giáo để thờ phụng và cầu nguyện.

Tượng Chúa Bằng Đồng

Tượng Chúa GieSu bằng đồng

2.500.000