Tượng Danh Nhân

Hiển thị tất cả 16 kết quả

Tượng danh nhân là bức tượng thể hiện một cách chân thực hình ảnh của những người có công với đất nước, dân tộc. Đây là một nét đẹp văn hóa có từ rất lâu đời của người Việt. Đúc tượng mang ý nghĩa thể hiện sự kính trọng, biết ơn là sự vinh danh và gìn giữ những công lao to lớn.

Tượng danh nhân là một nét đẹp văn hóa cần được gìn giữ và phát huy. Những bức tượng này là biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam.

11.500.000
6.500.000
1.350.000
2.600.000
3.500.000
2.200.000
1.100.000

Tượng Bác Hồ Bằng Đồng

Tượng Chân Dung Bác Hồ Bằng Đồng Đỏ

10.500.000

Tượng Bác Hồ Bằng Đồng

Tượng Bác Hồ Bằng Đồng Vàng Cao 30 Cm

1.500.000