Hoành Phi Câu Đối Bằng Đồng

Hoành phi câu đối có dạng hình chữ nhật như đại tự nhưng bên trong lại chứa cuốn thư. Hoành phi được dùng phổ biến như cuốn thư để treo trong nhà của Đền, miếu, chùa, nhà thờ họ, thờ gia tiên. Câu đối là hai tấm bảng hai bên

Ý nghĩa hoành phi câu đối

Nội dung chữ chạm nổi trên đôi câu đối gồm 2 câu đi song song với nhau, mỗi câu là một vế. Cũng giống như bức hoành phi, đôi câu đối thể hiện trong đó những lòng thành kính của các bậc con bậc cháu đối, những giá trị truyền đồng đạo đức của bậc tổ tiên, cố trí phát huy vẻ vang và nối dõi tổ tông, dạng danh muôn đời

Một số mẫu câu đối được sử dụng phổ biến trên hoành phi câu đối.

  • Tổ tông công đức thiên niên thịnh – Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh
  • Công đức sinh thành ân tiên tổ – Phúc lộc vinh hoa hậu tử tôn
  • Tổ tông công đức thiên niên tịnh – Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh
  • Hữu tác tiền xu kiêm xỉ Đức – Bất vọng hậu thế cộng tôn thân.