Nến Thờ - Đèn Thờ Bằng Đồng

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Trong tâm linh, người ta coi ngọn đèn thờ quan trọng không kém gì bát hương. Đèn thờ bằng đồng là vật kết nối người đời thực với người cõi Âm. Người ta quan niệm khi một người mất đi, sẽ phải trải qua Luân hồi. Ánh sáng của đèn thờ sẽ soi sáng cho tổ tiên đi đúng đường, có thể trở về gặp con cháu. Trong Phật giáo, ánh sáng chân lý sẽ giúp các linh hồn sớm giải thoát, giác ngộ để tiến về cõi Cực Lạc.

2.200.000

Nến Thờ - Đèn Thờ Bằng Đồng

Đôi Đèn Hình Quả Đứa – Màu Vàng Hun

1.800.000
1.900.000

Nến Thờ - Đèn Thờ Bằng Đồng

Đôi Đèn Thờ Bằng Đồng Hàng Kỹ ( giả cổ )

1.900.000
2.100.000
1.800.000

Nến Thờ - Đèn Thờ Bằng Đồng

Đèn Thờ Hình Quả Dứa Bằng Đồng – Màu vàng

1.800.000